Konaj svoje dielo

 

 
1)  
Am 
Konaj svoje dielo  
Fmaj7 
zošli svojho Ducha, 
 
C 
chcem byť stále s Tebou – tam  
G 
kde Tvoj vietor fúka!

2) Chceme vidieť Těšín horieť ohňom Ducha,

tak konaj svoje dielo nech Tvoj vietor fúka!

 

Len Tebe

 
1)
D 
Predo mnou je kríž, a za mnou  
Hmi 
svet,
 
Neobrátim sa už nikdy  
A 
späť,
 
to všetko  
G 
je len o Te
D 
be.
Zatras Nebesia, roztrhni oblohu,
Nech každý z ľudí vie – je to o Bohu,
to všetko je len o Tebe.

 
Ref:  
D 
Len Tebe, a nie  
G 
nám patrí sláva,
D 
Len Tebe, a nie  
G 
nám patrí sláva,
D 
Len Tebe, a nie  
G 
nám patrí sláva,
D 
Len Tebe a nie  
G 
nám.

2) Prameň z našich sŕdc, Tebe chvála znie,

Na tvári je Ten, kto rozumie,
to všetko je len o Tebe.
Zošli oheň svoj, na oltár obete,
Plameň našich chvál dá vedieť vo svete,
o všetko je len o Tebe.

 
Coda:  
D 
Zem sa chveje,  
Hmi 
vrchy kričia –  
G 
Len o Tebe,
Hmi 
Slnko žiari,  
D 
more hučí –  
G 
Len o Tebe,
D 
Vesmír celý sa točí a spieva –  
G 
Len o Tebe,
Hmi 
Tvoje deti  
D 
kričia, kričia –  
G 
Len o Tebe.

Náš hlas mocne znie

 

 
1) 
Em 
Nové srdce mi
C 
dávaš, kde už nevládne
G 
smútok. 
Em 
A tvoja láska smer  
C 
dáva, zlomila mocnosť  
G 
búrok.
 
2)
Em 
Nové 
 
dvere
C 
otváraš, veď dlho som
G 
strádal. 
Em 
Ty plnosť milostí  
C 
dávaš, v tebe radosť  
G 
nachádzam.
 
Ref:
Em 
Náš hlas mocne
C 
znie, víťazné zvola
G 
nie, vlajka náde
D 
je sa vztýčila.
 
(už)  
Em 
Naplnil sa  
C 
čas, duch Boží vládne  
G 
v nás, znovu povstá
D 
vam ťa chváliť. 
 
Bridge:
C 
Tvoj duch prebýva v
D 
nás, kosti oživil
Em 
nám, veľká armáda
G 
kráľa sa prebudila.
 
C 
Slepí sú uzdrave
D 
ní, väzni prepuste
Em 
ní, nemí môžu ti  
G 
spievať chválu zas.

 

Moje hriech tvoj kríž

 
F 
 
C 
 
A 
 
G 

Keď Boží syn


 
1)  Keď  
D 
Boží
A 
Syn 
 
nás
Hmi 
navští
G 
vil 
 
a
D 
prinies
A 
ol 
 
svoju
G 
lásku 
 
 
A 
 
nám, 
 
vtedy
D 
celý
A 
svet 
 
videl
Hmi 
, aký je B
G 
oh 
 
 
Em 
predivný, 
 
ú
A 
žasný 
 
P
D 
án. 

2)  Jeho život bol svetlom v noci a tme, jeho slová sa vpíjali do duší, 

deti prijímal, lásku rozdával, predivný, úžasný Pán. (D7)

 
Ref: Jedine
G 
láska
A 
dokáže
D 
zázrak dať slabým
G 
silu 
 
a
A 
života
Hmi 
cieľ. 
 
Jedine
G 
Boh 
 
ťa
A 
prevedie
D 
v skúškach, tak  
G 
poď za ním a skús, aký pr
Em 
edivný 
 
a
A 
úžasný je P
D 
án.