Chvály

Název Autor Video Jazyky
10 000 reasons
Agnus Dei
Ain’t No Grave
Aj keby nekvitol fík
Aj keď Ťa nevidím
Ať požehnán je Bůh ,
Balada o pokrývači
Blahoslavení (milosrdní jsou Blahoslavení) ,
Bless the Lord (Taize)
Bližšie
Blues čekajícího vlaku
Błogosław duszo moja Pana
Boží děcko
Bůh má mě rád
Bůh silný můj jsi Ty/Není nikdo podobný Tobě (remix)
Byl člověk jako já
Být s Tebou chci víc
Čakám Teba Kráľ
Chci, Pane, chválit Tě
Chval Ho ó duše má (tisíce důvodů)
Chválu vzdejte Hospodinu
Chvilička
Dál očekávám
Díky za Tvůj kříž
Do tmy na svet
Doufej v Hospodina – vylepšená verze
Duchu Svatý, vítej
Golgota Swing , ,
Here is my heart Lord , ,
Hledám Tvoji tvář
Hoden je beránek
Hodný si piesne tej ,
Hosana (jméno slavíme Tvé) ,
Hosana (Už vidím krále slávy) ,
Hudba dohráva
Hudba utichá
Immanuel
Já svou víru
Já věřím
Je má síla
Jediné miesto
Jediný ,
Jen v Kristu mám , ,
Ježíš žije v nás ,
Ježiš, dávno to už viem
Ježíš, přítel hříšných ,
Ježíši, můj králi
Jistota vzácná ,
Jsi Bůh jsi náš Pán
K tebe moj Boh
Keď Boží syn
Kraj dávno spí
Kvůli nám
Láska prišla dole k nám
Lay me down , , ,
Líbí se Bohu
Lift your head weary sinner
Mé srdce před Tebou jásá
Moje hriech tvoj kríž
More than Conquerors
Mou cestu v rukou máš ,
Mravenečkova ukolébavka ,
My Lighthouse
Na krídlach lásky
Na obloze září hvězda (Gloria in excelsis Deo)
Nad naše síly?
Náš hlas mocne znie
Neboj se, já budu s tebou
Nekonečná láska (Reckless Love) ,
Není vždy slunce na obloze
Nežně zlomený ,
Nikdy tě neopustím
No Outsiders
Nohy jelenic ,
Nyní pokloňme se ,
O come, o come Emmanuel ,
Oceán
Oceány
Oh Immanuel
Open the eyes of my heart
Otče náš nebeský
Pane Bože, přijď k nám (vylepšená verze)
Pane chválím jméno Tvé
Pane jen milost Tvá , ,
Pane, světlo tvé lásky
Po Tebe túžim viac
Pojď, teď je ten čas
Požehnán buď Hospodin
Požehnaní
Pre Teba áno
Przyjaciel
Psalm 23
Půjdeš-li pouští
Rád pôjdem
Ráno, celý den
Rescuer
Sil nám pribúda
Silnejšia ako smrť
Skrze mne můžeš
Slavný Boh
Slyš hlas Pána
Smím stát
Spravedlivý je náš Pán ,
Stačí milost Tvá
Striasam Zo Seba Bohatstvo Tohto Sveta
Svetlo ,
To není loučení
Tobě Králi toužím
Tohle je láska Tvá , , ,
Ty jsi můj štít ,
Ty jsi svatý, Ty jsi Pán
Ty príď a vládni nám
Ty vládneš
Ukojenie
Už viac nie som otrokom
Úžasný Bůh ,
Vděčný blues
Veď mě z vnějších nádvoří
Verný Boh
Vezmi ma
Vichor
Víra, naděje, láska
Víťaz
Vládne nám lásky Pán
Vodu na víno meníš ,
Volám na Teba
Voláš ma ztratit všetko
Vzdáváme Ti chválu
Zboř každou hráz
Znovu hledím na kříž , , ,
Zpívat píseň lásky smím ,
Zpívejte Hospodinu píseň novou (veliký je Hospodin)
 Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.