Jedno jsme v duchu svatém

 
1. Jedno  
Em 
jsme v Duchu svatém, všechny nás spojil Pán,jedno  
A 
jsme v Duchu svatém, všechny  
Em 
nás spojil Pán,ale  
A 
též všechněm kolem může  
Em 
býti pokoj dán.
 
Ref.: Křesťa
C 
nům stále  
D 
vládne lásky  
Em 
Pán, lásky  
A 
Pán, ano,  
C 
křesťanům 
 
 
D 
vládne lásky  
Em 
Pán.
 
2. Půjdem  
Em 
dál jeden s druhým, budem jak jeden val.Půjdem  
A 
dál jeden s druhým, budem  
Em 
jak jeden val,a tu  
A 
zvěst „Přišel Ježíš“ chceme  
Em 
šířit všechněm dál.
 
Ref.: Křesťa
C 
nům stále  
D 
vládne lásky  
Em 
Pán, lásky  
A 
Pán, ano,  
C 
křesťanům 
 
 
D 
vládne lásky  
Em 
Pán.
 
3. Budem  
Em 
též dělat spolu, při sobě budem stát.Budem  
A 
též dělat spolu, při so
Em 
bě budem stát,hájit  
A 
chcem vždycky právo a na  
Em 
pravdu přitom dbát.
 
Ref.: Křesťa
C 
nům stále  
D 
vládne lásky  
Em 
Pán, lásky  
A 
Pán, ano,  
C 
křesťanům 
 
 
D 
vládne lásky  
Em 
Pán.

 
4. Chválen  
Em 
buď, Otče v nebi, dárce krás kolem nás.Chválen  
A 
buď, Kriste Synu, vždyť tvůj  
Em 
kříž spasil nás.Chválen  
A 
buď, Duchu svatý, v jedno
Em 
tu jsi spojil nás.
 
Ref.: Křesťa
C 
nům stále  
D 
vládne lásky  
Em 
Pán, lásky  
A 
Pán, ano,  
C 
křesťanům 
 
 
D 
vládne lásky  
Em 
Pán.

Vyvýšený

 
1) 
G 
Vyvýšený, ve slávě trůn Tvůj 
C 
stál,n
Em 
a smrt jsi šel,  
D 
sám sebe jsi nám 
G 
dal.Tys Boží Syn, čistý a nevin
C 
ný,n
Em 
esl jsi kríž,  
D 
tíhu všech našich 
G 
vin. 
 
Bridge /: Všech
C/G 
na vláda, moc, každé  
Em 
vítězs
D/C 
tví je  
G/D 
Tvé 
 
:/
 
Ref: 
G 
Hoden, Pane jsi úcty a 
Em 
slávy,hoden jsi našich 
D 
chval,
C 
jsi vítěz a  
G 
Král.Ježíši, vždyť Tvoje moc budí  
Em 
bázeň,ve Tvém jménu je
D 
moc,
C 
 jsi vítěz a
G 
Král.
 
2) 
G 
Máš v rukou moc, hlásající Otcův
C 
plán, 
 
 
Em 
posíláš 
 
nás,
D 
být světlem v temno
G 
tách.
 
Coda /: Vždyť my
C 
zvítězíme 
G 
v něm, pro krev 
Em 
Baránka, a slova 
D 
svědectví, 
 
které
C 
máme. 
 
K
G 
aždý v něm zv
D 
ítězí. 
 
:/

Mocné jméno

 
1.
Em 
Duše má se  
D 
trápí a  
C 
cítím se tak sám,  
Em 
není kdo  
D 
by mě utě
C 
šil.
Em 
Hříchy mé se  
D 
ke mně stále  
C 
vrací, 
 
 
Em 
kde najdu  
D 
sílu abych  
C 
zvítězil.
 
Bridge: Na  
Am 
Hospodina čekám, on  
Em 
jistě odpoví,  
Am 
zůstává stále stejný,  
C 
nikdy se nemě
D 
ní.
 
Ref: Mocné  
G 
jméno Ježíš m
D 
á, kdo se  
Em 
jemu 
 
vyrov
G 
ná, 
 
 
C 
on je vítěz  
G 
nad 
 
smr
D 
tí.Mocné 
 
 
G 
jméno Ježíš  
D 
má v něm nám  
Em 
byla 
 
zjeve
G 
na 
 
 
Am 
Boží láska k nám.
C 
 
2.
Em 
Když mé nohy s
D 
lábnou 
 
nene
C 
chá mě upadnout,
Em 
na Ježíše  
D 
vždycky 
 
spolé
C 
hám.
Em 
K hříšnému se  
D 
sklonil, 
 
očis
C 
til mě krví svou,
Em 
v pánu novou  
D 
sílu 
 
nalé
C 
zám.
 
Bridge: Na  
Am 
Hospodina čekám, on  
Em 
jistě odpoví,  
Am 
zůstává stále stejný,  
C 
nikdy se nemě
D 
ní.
 
Ref: Mocné  
G 
jméno Ježíš m
D 
á, kdo se  
Em 
jemu 
 
vyrov
G 
ná, 
 
 
C 
on je vítěz  
G 
nad 
 
smr
D 
tí.Mocné 
 
 
G 
jméno Ježíš  
D 
má v něm nám  
Em 
byla 
 
zjeve
G 
na 
 
 
Am 
Boží láska k nám
C 
.

Brzy přijde den


 
1)  
F 
Brzy přijde den,  
B 
kdy se  
F 
zjeví slávy král.  
C 
Brzy přijde  
C7 
den, kdy se  
F 
zjeví slávy král. brzy přijde den,  
B 
kdy se  
F 
zjeví 
 
 
A 
slávy 
 
 
Dm 
král 
 
hale
F7 
-lu
B 
ja, 
 
hale
F 
-lu
C7 
ja, kdy se  
F 
zjeví 
 
 
C7 
slávy 
 
 
F 
král.

2) Nebude již žal, kdy se zjeví slávy král, nebude již žal, kdy se zjeví slávy král, nebude již žal, kdy se zjeví slávy král haleluja, haleluja kdy se zjeví slávy král.

3) Život zvítězí, kdy se zjeví slávy král. Život zvítězí, kdy se zjeví slávy král, život zvítězí, kdy se zjeví slávy král. Haleluja, haleluja, kdy se zjeví slávy král. 

 
Bridge:  
F 
Ó 
 
Halelu
G7 
C7 
F 
ja, ó hale
G7 
C7 
lu-
F 
ja
F7 
 
Coda:
B 
Svízelná 
 
cesta
Am 
nyní čeká  
D7 
nás, hory  
Gm 
řeky, 
 
které
C7 
nesnadno se  
B 
zvlá
F 
dá. 
 
 
B 
Bůh sílu dá, která  
Am 
nám je potřeb
D7 
ná a s ní  
Gm 
milost dojít,  
C7 
kde nás čeká  
F 
sám. 

Radostí jsi mou

1. Chválím slávu Tvou, můj Králi, 

toužím s Tebou kráčet dál. 

Léčíš vždy slovem svým mé rány, 

blízkost Tvá mi dává pevně stát. 

S Tebou zůstat smím, jen Ty jsi Pánem mým. 

Ref: Ty jsi můj štít, můj Král, moje píseň, co tak krásně zní, můj úkryt, má skála. V mé nouzi přicházíš, jsi spása má. 

2. Já vím, můžu žít z Tvé lásky, chráníš mocí svou mé pády. Radostí jsi mou, zpívám chválu svou.